Vellykket og nyttig seminar i Oslo

Store økonomiske etterslep, momskompensasjon for drift og anlegg, spillpolitikk og statlige rammebetingelser er de største økonomiske utfordringene breddeidretten står overfor i dag. Lørdag 22.november arrangerte NBF seminaret «Fremtidens breddeklubb» i Oslo. Interessante innlegg, godt oppmøte og gode diskusjoner bidro til et vellykket seminar. Interessante innlegg. En av innleggsholderne var Svein Harberg, leder for Stortingets familie […]

Les mer →

Momskompensasjonen i boks

Full momsrefusjon til idretten. Regjeringen vil gi nesten 50 millioner kroner i momskompensasjon til nye idrettsanlegg. Alle idrettslag som ikke allerede har fått full momskompensasjon for sine nybygde anlegg i 2014 fikk en gladmelding fredag formiddag. Regjeringen har nemlig bestemt seg for at alle skal få full kompensasjon – tilsvarende 48,9 millioner kroner i nysalderingen […]

Les mer →

Vil ha omkamp om momskompenasjon

Norsk idrett krever at regjeringen allerede i høst gir idrettslagene full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. – Forskjellsbehandlingen av idrettslag som bygger i forhold til kommunene er skammelig. Mens kommunene får full momskompensasjon, opplever mange lag en avkorting i beløpene, sier leder av Akershus Idrettskrets, Sven E. Maamoen.   Les mer: http://www.rb.no/lokal_sport/article7629704.ece?ns_campaign=article&ns_mchannel=recommend_button&ns_source=facebook&ns_linkname=facebook&ns_fee=0

Les mer →

Bredden først

Bredden først. Styret i Strindheim Fotball yngres avdeling sier ja til et nasjonalt breddeanleggsløft og nei til OL2022! Se artikkel i Adressa 06. september. http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article10081048.ece

Les mer →

Mindre penger til idretten

Rammen for anleggsmoms er økt med kr 10 mill. i revidert statsbudsjett. Det betyr en ramme på kr. 65 mill. i år. Det hjelper litt, men ikke nok. Søknader for kr 120 mill. Det vil si en gjennomsnittlig avkortning med kr 183.000 pr. anlegg. Fortsatt mye penger for dugnadsbaserte idrettslag. Og kr 55 mill. går […]

Les mer →

En nettside fra Fjellvann