Moms-glede

Gladsak fra KUDs nysaldering i statsråd. I nysalderingen av statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på 48,1 mill. kroner til kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringens forslag til tilleggsbevilgning betyr 100 % innvilgelse av alle de 407 godkjente søknadene i 2015. Dette har stor betydning for idrettslag som i utgangspunktet fikk store […]

Les mer →

Vi tar gjerne idrettsdebatten!

Breddeklubber og frivillige trenger og fortjener forutsigbare rammebetingelser. Etterslepet for spillemidler til idrettsanlegg øker dramatisk, med historisk toppnotering på 2,8 milliarder kroner. Etterslepet må forventes å passere 5 milliarder i 2020, dersom ingenting gjøres med dagens system og rammer. Store etterslep gir store renteregninger og utfordringer for lokalidretten. I tillegg er momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg urimelig […]

Les mer →

Den føydale idretten

Daglig leder i Fredrikstad Idrettsråd skriver: Den føydale idretten.   Når Idrettstinget settes, er det på sentralidrettens premisser. Det er hva som tjener Norges Idrettsforbund, særforbund og idrettskretser – ikke lokalidretten – som har fokus. http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Daglig-leder-i-Fredrikstad-Idrettsrad-skriver-Den-foydale-idretten-8044450.html  

Les mer →

Momskompensasjon til idrettsanlegg – status

Selv om regelen er blitt at etterslepet til idrettsanlegg øker, må vi si at det oppleves fortvilt og frustrerende at klubber som har bygd anlegg eller planlegger å bygge anlegg ikke bare står overfor et raskt voksende etterslep for spillemidler til anlegg, de må også forholde seg til en uforutsigbar ordning for momskompensasjon. Lotteritilsynet har […]

Les mer →

STATUS FOR NASJONALE RAMMEBETINGELSER OG DEN IDRETTSPOLITISKE VERDEN

Vi håper status etter sesongstart er bedre hos våre medlemsklubber enn status er for utviklingen av etterslep av spillemidler til idrettsanlegg. Siden forrige medlemsbrev er årets spillemiddelfordeling gjort og momskompensasjonssøknadene for anlegg er kommet inn. Vi dedikerer derfor dette medlemsbrevet spesielt til informasjon om dette. Rammebetingelsene på dette området har stor betydning for både kommuners […]

Les mer →

Årets spillemiddelfordeling klar

Årets spillemiddelfordeling klar. Oppfordrer idrettsledere og politikere til å lytte veldig nøye til hva som IKKE sies fra Ullevål! Det sies ingenting om at etterslepet for anlegg øker med kr 370 mill. Etterslepet når nye historiske høyder, og passerer gigantiske kr 2,8 MILLARDER. Neste år vil med all sannsylighet etterslepet passere kr 3 milliard med […]

Les mer →

GRATIS ADVOKATHJELP TIL NBF-MEDLEMMER

Kjære medlem, Ditt medlemskap i Norsk Breddefotballforening (NBF) er nå ekstra mye verdt! Norsk Breddefotballforening har inngått samarbeidsavtale med Deloitte Legal som sikrer våre medlemsklubber 5 timer gratis advokathjelp ved behov. NBF har jevnlig henvendelser fra breddeklubber som står overfor juridiske utfordringer. Det er krevende for tillitsvalgte å skulle håndtere slike saker på idealistisk basis. […]

Les mer →

Toppklubbene skyver problemet over på bredden

VIL TOPPKLUBBENE DREPE BREDDEFOTBALLEN? Toppklubbene har sagt sitt; de vil ikke endre i elitefotballen. Derimot sier de ja takk til forslaget om at breddefotballen skal gjennom ytterligere profesjonalisering. Hvorfor skal amatørklubbene ta støyten for toppklubbenes udugelighet? Forbundstinget 2015 er 7-8 mars på Ullevål. Nå må breddefotballklubbene møte opp. Sett av helgen i mars 2015 til […]

Les mer →

En nettside fra Fjellvann