Årsmøte i NBF 2012

Styret i NBF har besluttet å legge årsmøtet i 2012 til torsdag 1.-fredag 2.mars 2012 på Lillestrøm. Forbundstinget starter fredag 2.mars, og vi ønsker å legge vårt årsmøte samtidig av praktiske og økonomiske årsaker. Rent økonomisk er det mer gunstig å kombinere forbundstinget og årsmøtet for de klubbene som skal delta på tinget, og rent […]

Les mer →

NYTT NETTSTED LANSERT !

Norsk Breddefotballforening har idag lansert det nye nettstedet fotballforalle.no . Nettstedet skal hjelpe klubbene å få informasjon om hva breddefotballforeningen ønsker forandring på.                 Her vil det komme ferske nyheter og annet nyttig stoff fram mot Forbundstinget i mars 2012. Les mer om kampsakene her. http://fotballforalle.no/ Stem for en ny og bedre fremtid for hele […]

Les mer →

Grådigheten truer norsk idrett

Konsekvensen av medieavtalen kan bli at penger som skulle gått til norske idrettsanlegg havner i lommene på eierne av utenlandske bettingselskaper. Les hva Aftenposten skriver om dette. http://fotball.aftenposten.no/kommentar/kjetil_kroksaeter/article215089.ece

Les mer →

Endring av kontingentbeløp for våre medlemsklubber.

Styret har foreslått endring i medlemskontingenten for 2012. Styret i Norsk Breddefotballforening var samlet til styremøte på Gardermoen 23-24 september. Der ble det foreslått å endre medlemskontingenten for 2012 slik at denne blir differensiert etter hvor mange lag klubben har i seriespill. Dette forslaget ble sendt ut på høring til medlemsklubbene og styret har fått […]

Les mer →

NFF har omsider svart på vår søknad om godkjenning av foreningen.

Søknaden er foreløpig avslått. NBF har mottatt svar fra forbundsstyret på vår søknad om godkjenning. Søknaden er foreløpig avslått med en hovedbegrunnelse om at vi er for nystartet og har for få medlemmer så langt.                                                                                                                   Fra vår side har vi forståelse for avslaget da dette er i tråd med tidligere praksis om at interesseforeninger skal […]

Les mer →

En nettside fra Fjellvann