Hva koster et medlemskap?

Den årlige deltakeravgiften er satt til kr.750,- for klubber som har inntil 10 lag i seriesystemet,

kr. 1.500.- for klubber som har inntil 25 lag i seriesystemet og kr. 2500,- med mer enn 25 lag.

Vi mener NBFs kontingent er satt til et nivå som marginalt påvirker klubbøkonomien og et NBF-medlemskap vil ikke være økonomisk avskrekkende.

En nettside fra Fjellvann