Om oss

Norsk Breddefotballforening (NBF) ble etablert i desember 2010 og har som mål å skape større engasjement og fokus på all aktivitet i norsk breddefotball, innenfor barn-, ungdoms- og seniorfotball.

info

NBF skal være et aktivt forum for klubber og ledere i breddefotballen for nettverksetablering, kompetanse- og erfaringsutvekslinger mellom breddeklubber.
NBF
skal være en aktiv pådriver for sportslig og økonomisk utvikling i klubbene.
NBF skal være en aktiv pådriver for å fremme breddefotballen og breddeklubbers interesser overfor sentralforbund, offentlige myndigheter, media og andre instanser som er relevante.

En nettside fra Fjellvann