Kulturdepartementets høring og høringsvar for endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.

Kulturdepartementets høring og høringsvar for endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-regelverk-om-merverdiavgiftskompensasjon-til-frivillige-organisasjoner/id2581626/

 

 

Høring om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner ble lagt ut fra Kulturdepartementet desember 2017, med høringsfrist 12. mars 2018.

Ordningen er innenfor dagens regelverk innordnet slik at lønnskostnader inngår i kompensasjonsgrunnlaget, selv om det aldri har vært merverdiavgift på lønn. Dette medfører at utbetalinger til lønnstunge organisasjonsledd gjør et kraftig og urettmessig innhugg i den statlige rammen for kompensasjon, på bekostning av organisasjoner som baserer mye av sin drift og aktivitet på frivillighet. Det er fra departementet lagt opp til at lønnskostnader fortsatt skal inngå i kompensasjonsgrunnlaget.

Faktiske utslag av ordningen for kompensasjonsutbetalinger i 2017:

– Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, kr 20 681 537

– Norges Fotballforbund, kr 13 264 488

– Vest-Agder, 193 klubber, kr 11 039 022

– Oppland, 284 klubber, kr 11 772 930

– Møre og Romsdal, 348 klubber, kr 17 437 141

– Finnmark, 150 klubber, kr 5 420 982

En statlig ordning som bærer navnet «merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner» er innenfor dagens regelverk altså innrettet slik at den i praksis og samlet bidrar til å overføre store millionbeløp fra frivilligbaserte organisasjoner til store lønnstunge sentralorganisasjoner.

Dette finner vi grovt urimelig. NBF har derfor anbefalt at lønnskostnader trekkes ut samtidig som kompensasjonen økes til minimum 10 %. Dersom det gjøres en slik justering av regelverket, vil dette kompensere en langt større andel av merverdiavgiftkostnadene for breddeklubber.

 

En nettside fra Fjellvann