INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017  I NORSK BREDDEFOTBALLFORENING
Årsmøtet i NBF vil bli avholdt på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen fredag 21. april med  oppstart kl.16:00.
Forslag må være sendt inn innen 14.april til:  post@norskbreddefotball.no

 

En nettside fra Fjellvann