FORSLAG TIL FOTBALLTINGET 2017

Frivilligheten og lokalidretten forutsetter åpenhet.

Forslag fremmet til fotballtinget av breddeklubber. Fotballtinget avvikles på Ullevaal 4. – 5. mars 2016. Klubber og fotballedere som påtaler den ukulturen som har utviklet seg i toppen av idrettshierarkiet fortjener honnør og en varm klapp på skulderen. NIFs manglende åpenhet for forvaltningen av idrettens felles ressurser svekker idrettens omdømme, noe som også rammer breddenivå og lokalidretten.

I perioden 2011 – 2015 utgjorde statlige spillemiddelfordelinger til post 5; «Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité» nærmere 3 mrd. kroner (kr 2.941.000.000). Dette er perioden som forbundsstyret iherdig insisterer på å hemmeligholde NIF-regnskaper, på tross av klare oppfordringer fra idrettsledere, politikere og kulturminister om å åpne for innsyn.

 

FORSLAG TIL FOTBALLTINGET 2017

 FRIVILLIGHETEN OG LOKALIDRETTEN FORUTSETTER ÅPENHET

Frivillighet og idrettens oppslutning i lokalsamfunn utgjør bærekraften for norsk idrett. Åpenhet er en elementær forutsetning for at idrettens frivillige, tillitsvalgte og offentligheten skal ha nødvendig tillit til sentralorganisasjoners forvaltning av idrettens felles ressurser og verdier.

Fotballtinget ber NFF, ved forbundsstyret, ta initiativ overfor ledelsen i Norges Idrettsforbund for tiltak som kan sikre nødvendig tillit til at åpenhet praktiseres for forvaltningen av idrettens ressurser. Fotballtinget ber konkret om at det åpnes for offentlig innsyn i NIFs regnskaper for idrettstingperioden 2011 – 2015.

Bakgrunn/begrunnelse for forslaget:

Vi vil berømme norske fotballedere og andre innenfor idretten som offentlig har tatt til ordet for åpenhet. Den eneste måten å stoppe omdømmenedbyggingen og tillitskrisen som norsk idrett står overfor, er å iverksette konkrete tiltak som viser åpenhet i praksis.

Idrettsbevegelsens rennommé og omdømme er betydelig svekket gjennom NIFs håndteringer av spørsmål knyttet til forvaltning av idrettens felles ressurser.

Innsatsen som legges ned av idrettens mange frivillige og tillitsvalgte på lokalt nivå rammes på en svært negativ og beklagelig måte av NIFs håndtering på dette området. Tillitskrisen norsk idrett står overfor rammer arbeid og aktivitet på lokalt nivå; for rekruttering av frivillige og tillitsvalgte, og inntektsgivende arbeid.

Økonomiske ressurser som genereres til Norges Idrettsforbund er felles ressurser for norsk idrett, gjennom klubbkontingenter og statlige spillemidler. Den store idrettsaktiviteten som skapes på lokalt og på breddenivå er en vesentlig politisk begrunnelse for statlige spillemiddelfordelinger til NIF. I perioden 2011 – 2015 utgjorde statlige spillemiddelfordelinger til post 5; «Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité» nærmere 3 mrd. kroner (kr 2.941.000.000).

Lokal- og breddeidretten kan ut fra at NIF har det overordnede ansvaret for forvaltningen av idrettens felles ressurser, og skadevirkningene som er påført en hel idrettsbevegelse, ikke akseptere at NIFs ledelse har valgt en tilnærming som svekker tilliten til forvaltningen av idrettens felles ressurser. Når NIFs ledelse motsetter seg åpenhet og innsyn i forvaltningen av felles verdier for idretten er dette svært uheldig for idrettens tillit og omdømme.

Vi ser det naturlig og riktig at fotballtinget og Norges Fotballforbund, som representerer det største særforbundet innen norsk idrett, tar ansvar og initiativ overfor Norges Idrettsforbund på dette området, for om mulig å gjenopprette tilliten som er nødvendig for å sikre den store og viktige aktiviteten som skapes gjennom frivilligheten og lokalidretten.

 

Bossekop UL Fotball
Idrettslaget Nordlandet
FK Sykkylven
Kløfta IL fotball
Hammerfest FK

 

 

 

 

En nettside fra Fjellvann