Medlemsoversikt fjernet fra hjemmesiden

Til alle våre medlemsklubber.

Med bakgrunn i at NBF nå og også tidligere har mottatt tilbakemeldinger om at medlemsklubber har erfart å få negative kommentarer fra sentralt nivå for medlemskap i NBF, har vi funnet det riktig å ta ut medlemsoversikt fra vår web-side. Hvorvidt medlemsoversikt skal ligge på vår web-side ønsker vi at vi i fellesskap vurderer nærmere i forbindelse med NBFs årsmøte.

En nettside fra Fjellvann