Moms-glede

Gladsak fra KUDs nysaldering i statsråd. I nysalderingen av statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på 48,1 mill. kroner til kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Regjeringens forslag til tilleggsbevilgning betyr 100 % innvilgelse av alle de 407 godkjente søknadene i 2015. Dette har stor betydning for idrettslag som i utgangspunktet fikk store avkortninger på sine momskompensasjonssøknader.

All ære til regjeringen for at man er innstilt på en tilleggsbevilgning, samtidig må det tas sikte på å få dette over fra en rammestyrt til en regelstyrt ordning i fremtiden slik at idrettslag slipper den uforutsigbarheten man nå lever med.

https://www.facebook.com/NorskBreddefotball/

En nettside fra Fjellvann