Vi tar gjerne idrettsdebatten!

Breddeklubber og frivillige trenger og fortjener forutsigbare rammebetingelser.

Etterslepet for spillemidler til idrettsanlegg øker dramatisk, med historisk toppnotering på 2,8 milliarder kroner. Etterslepet må forventes å passere 5 milliarder i 2020, dersom ingenting gjøres med dagens system og rammer. Store etterslep gir store renteregninger og utfordringer for lokalidretten. I tillegg er momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg urimelig og uforutsigbar.

http://www.dagbladet.no/2015/07/03/kultur/debatt/meninger/idrett/spillemidler/39945582/

En nettside fra Fjellvann