Den føydale idretten

Daglig leder i Fredrikstad Idrettsråd skriver: Den føydale idretten.

 

Når Idrettstinget settes, er det på sentralidrettens premisser. Det er hva som tjener Norges Idrettsforbund, særforbund og idrettskretser – ikke lokalidretten – som har fokus.

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Daglig-leder-i-Fredrikstad-Idrettsrad-skriver-Den-foydale-idretten-8044450.html

 

En nettside fra Fjellvann