Årets spillemiddelfordeling klar

Årets spillemiddelfordeling klar. Oppfordrer idrettsledere og politikere til å lytte veldig nøye til hva som IKKE sies fra Ullevål! Det sies ingenting om at etterslepet for anlegg øker med kr 370 mill. Etterslepet når nye historiske høyder, og passerer gigantiske kr 2,8 MILLARDER. Neste år vil med all sannsylighet etterslepet passere kr 3 milliard med god margin. Renteregningene for etterslepet er det lokalidretten som finansierer. Regninger som betales av kommuner og idrettslag. Ventetiden også i antall år vil på nytt fortsette å stige med stadig voksende etterslep.

En nettside fra Fjellvann