GRATIS ADVOKATHJELP TIL NBF-MEDLEMMER

Kjære medlem,

Ditt medlemskap i Norsk Breddefotballforening (NBF) er nå ekstra mye verdt! Norsk Breddefotballforening har inngått samarbeidsavtale med Deloitte Legal som sikrer våre medlemsklubber 5 timer gratis advokathjelp ved behov.

NBF har jevnlig henvendelser fra breddeklubber som står overfor juridiske utfordringer. Det er krevende for tillitsvalgte å skulle håndtere slike saker på idealistisk basis. I samarbeid med Deloitte Legal kan vi nå tilby medlemsklubber 5 timer gratis juridisk bistand pr. år.

Ledere og tillitsvalgte skal forholde seg til et mylder av lover og regler. Klubbstyrer er juridisk ansvarlig for alle beslutninger i klubben, dette innebærer risiko. Samtidig tar klubber seg gjerne ikke råd til å benytte advokater. Tilgang til juridisk kompetanse kan bidra til å sikre klubbens interessert både på kort og lang sikt. Juridisk kvalitetssikring av viktige avtaler og kontrakter eller rådgivning i vanskelige saker kan spare klubben og tillitsvalgte for problemer, tidsbruk og kostnader.

Gjennom en ny samarbeidsavtale med Deloitte tilbys derfor alle medlemsklubber i NBF nå 5 timer advokatbistand kostnadsfritt på følgende juridiske områder:

 • Skatt og avgifter
 • Arbeidsrett og personal (f.eks. spillerkontrakter, treneravganger etc.)
 • Foreningssaker, samarbeidsavtaler og tvister
 • Sponsor- og idrettsjuss
 • Erstatningssaker, fast eiendom (herunder bygging av klubbhus, stadion, regulering etc.)
 • Problemer med myndigheter, næringslivsjus og regulatoriske forhold
 • Personvern

 

 • Markedsrett

 

Andre medlemsfordeler inkludert i avtalen:

 • Ved behov og ønske for mer enn de 5 kostnadsfrie timene, tilbys NBFs medlemmer en 15 % rabatt på ordinær timepris på ytterligere bistand fra Deloitte Legal.
 • Deloitte kan også tilby annen rådgivning på samme vilkår som for advokat, således;
 • Konsulenttjenester
 • Revisortjenester
 • Økonomitjenester
 • Tjenester hos andre Deloitte-enheter i utlandet
 • Kostnadsfri deltakelse for alle medlemmer på utvalgte relevante kurs og foredrag avholdt av Deloitte for kunder og relasjoner.
 • Deloitte kan etter avtale å tilby «Juridisk Avdeling» til medlemmene for support på telefon og e-mail, mot en fast månedlig avgift. For medlemsklubber som ønsker support gjennom «Juridisk Avdeling» inngås det særskilt avtale for tjenesten direkte mellom Deloitte og respektive medlemsklubb.

For å benytte deg av tilbudet er det bare å kontakte oss på post@norskbreddefotball.no

Med vennlig hilsen

Gunn Heidi Henriksen

Leder i Norsk Breddefotballforening

En nettside fra Fjellvann