Vellykket og nyttig seminar i Oslo

Store økonomiske etterslep, momskompensasjon for drift og anlegg, spillpolitikk og statlige rammebetingelser er de største økonomiske utfordringene breddeidretten står overfor i dag. Lørdag 22.november arrangerte NBF seminaret «Fremtidens breddeklubb» i Oslo. Interessante innlegg, godt oppmøte og gode diskusjoner bidro til et vellykket seminar.

Interessante innlegg.

En av innleggsholderne var Svein Harberg, leder for Stortingets familie – og kulturkomite. Med bakgrunn som tidligere ordfører i Grimstad kommune og styremedlem i Fotballklubben Jerv uttrykte Harberg stor forståelse for situasjonen for breddeidretten i Norge. Det var ingen tvil om at Harberg mener idretten trenger mer forutsigbare rammebetingelser. Han kunne også meddele økningen i momskompensasjonen for anlegg, som alle var enige om at er en god start.

Bjarne Ibsen, professor på Institut for Idræt ved Syddansk Universitet sammenlignet den norske og danske idrettsmodellen. En av de største forskjellene mellom landene er at det er langt mer sentralstyring i norsk idrettspolitikk. Han argumenterte for at et organisasjonsmonopol gir ineffektivitet i allokeringen av de økonomiske ressursene.

I tillegg til Harberg og Ibsen, presenterte Sven Maamoen, leder for Akershus Idrettskrets, fakta om dagens rammebetingelsene for idrettslag og behovet for nye reformer.

Idemyldringssesjon

Kreativ trener og livsgnister, Tom Åge Myhren, ledet en idemyldring der spørsmålet var «Hva ønsker vi for fremtidens breddeklubb?». Stort engasjement og mye innsikt hos deltakerne sørget for mange gode innspill til det videre arbeidet mot å sørge for mer forutsigbare rammebetingelser for breddefotballen i fremtiden.

Faktahefte

I anledning seminaret produserte NBF faktaheftet «Breddefotballens utfordringer – sett fra et klubbperspektiv». Lederen for NBF, Gunn Heidi Henriksen, presentere et sammendrag av innholdet i faktaheftet. Faktaheftet ble utdelt til alle deltagerne. Faktaheftet vil bli publisert på NBF sine nettsider, og kan også sendes per post ved henvendelse til post@norskbreddfotball.no

En nettside fra Fjellvann