NBF HAR SØKT FORBUNDSSTYRET OM GODKJENNING

Norsk Breddefotballforening har nå sendt søknad til forbundsstyret i NFF om å bli godkjent som interesseorganisasjon. Vi har søkt om dette på linje med Norsk Toppfotball, Serieforeningen for kvinner, Norsk trenerforening, Norsk agentforening og Norsk supporterunion.   Søknaden vil bli behandlet på forbundsstyremøtet mot slutten av april.

En nettside fra Fjellvann