Forfatter arkiv | Norsk Breddefotballforening

Momskompensasjonen i boks

Full momsrefusjon til idretten. Regjeringen vil gi nesten 50 millioner kroner i momskompensasjon til nye idrettsanlegg. Alle idrettslag som ikke allerede har fått full momskompensasjon for sine nybygde anlegg i 2014 fikk en gladmelding fredag formiddag. Regjeringen har nemlig bestemt seg for at alle skal få full kompensasjon – tilsvarende 48,9 millioner kroner i nysalderingen […]

Les mer →

Vil ha omkamp om momskompenasjon

Norsk idrett krever at regjeringen allerede i høst gir idrettslagene full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. – Forskjellsbehandlingen av idrettslag som bygger i forhold til kommunene er skammelig. Mens kommunene får full momskompensasjon, opplever mange lag en avkorting i beløpene, sier leder av Akershus Idrettskrets, Sven E. Maamoen.   Les mer: http://www.rb.no/lokal_sport/article7629704.ece?ns_campaign=article&ns_mchannel=recommend_button&ns_source=facebook&ns_linkname=facebook&ns_fee=0

Les mer →

Bredden først

Bredden først. Styret i Strindheim Fotball yngres avdeling sier ja til et nasjonalt breddeanleggsløft og nei til OL2022! Se artikkel i Adressa 06. september. http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article10081048.ece

Les mer →

Mindre penger til idretten

Rammen for anleggsmoms er økt med kr 10 mill. i revidert statsbudsjett. Det betyr en ramme på kr. 65 mill. i år. Det hjelper litt, men ikke nok. Søknader for kr 120 mill. Det vil si en gjennomsnittlig avkortning med kr 183.000 pr. anlegg. Fortsatt mye penger for dugnadsbaserte idrettslag. Og kr 55 mill. går […]

Les mer →

Magasinet Breddefotball oppsummerer fotballtinget 2014

Fotballtinget Vi reiste til fotballtinget 2014 på Lillestrøm med store forventninger. Det var en rekke kampsaker med største viktighet-for breddefotballen dette året. I underkant av 200 deltakere hadde funnet veien til Thon hotellet. De store sakene De store sakene som vi før tinget hadde påpekt på nett kom til å bli kampsaker fra breddefotballen slo […]

Les mer →

Gjennomslag for breddefotballen på forbundstinget

Fotballtinget ble avviklet på Lillestrøm 7. – 9. mars. Norsk Breddefotballforening og breddeklubber markerte seg både fra talerstol og i mediene. Aldri før han bredden fått større politisk gjennomslag. Det ble flyttet makt fra lederpodiet og til klubbdelegatene i tingsalen gjennom helgen på Lillestrøm. Det ligger en breddestemning i tingsalen som jeg ikke tidligere har […]

Les mer →

TIDENES SEMINAR FOR NORSKE BREDDEKLUBBER

Vellykket arrangement Norsk Breddefotballforening (NBF) arrangerte et meget vellykket arrangement for i underkant av 100 personer i forkant av fotballtinget 2014. Representanter fra rundt 60 klubber og flere gjester fra NFF og andre var tilstede på arrangementet. Erik Thorstvedt, Davy Wathne,Hans Geelmuyden, Gunn Heidi Henriksen og Oddleif Dahlen var blant de som bidro til en […]

Les mer →

Fotballtinget 2014

Det begynner å nærme seg fotballtinget 2014 og for de klubbene som ikke har meldt seg på er det fortsatt en mulighet til å gjøre det. Det er en rekke saker på tinget som direkte gjør noe med og påvirker breddefotballen. Dette er et utvalg som 3.divisjon.no har gjort. http://www.3divisjon.no/default.asp?p=articlesShow&id=4846&groupId=1

Les mer →

En nettside fra Fjellvann