Forfatter arkiv | Norsk Breddefotballforening

Endring av kontingentbeløp for våre medlemsklubber.

Styret har foreslått endring i medlemskontingenten for 2012. Styret i Norsk Breddefotballforening var samlet til styremøte på Gardermoen 23-24 september. Der ble det foreslått å endre medlemskontingenten for 2012 slik at denne blir differensiert etter hvor mange lag klubben har i seriespill. Dette forslaget ble sendt ut på høring til medlemsklubbene og styret har fått […]

Les mer →

NFF har omsider svart på vår søknad om godkjenning av foreningen.

Søknaden er foreløpig avslått. NBF har mottatt svar fra forbundsstyret på vår søknad om godkjenning. Søknaden er foreløpig avslått med en hovedbegrunnelse om at vi er for nystartet og har for få medlemmer så langt.                                                                                                                   Fra vår side har vi forståelse for avslaget da dette er i tråd med tidligere praksis om at interesseforeninger skal […]

Les mer →

TIPPELIGAEN TIL CANAL +

Norsk Breddefotballforening (NBF) reagerer kraftig på salget av Tippeligaen til Canal +   Norsk Breddefotballforening (NBF) reagerer kraftig på salget av Tippeligaen til Canal + og mener at Norges Fotballforbund har brutt alle tidligere ryddige prinsipper i forhold til salg av rettigheter. Vi reagerer på måten salget har skjedd på, på dobbeltrollen enkelte synes å […]

Les mer →

NBF avholdt årsmøte på Gardermoen

Norsk Breddefotballforening avholdt sitt første årsmøte på Gardermoen lørdag 30. april. Nytt styre ble valgt. Norsk Breddefotballforening avholdt sitt første årsmøte på Gardermoen lørdag 30. april. Bildet viser foreningens leder Stig Nergård under sin åpningstale til årsmøtet. Det var et godt oppmøte fra foreningens medlemsklubber og et meget flott engasjement fra forsamlingen. Saker på årsmøte: […]

Les mer →

NBF HAR SØKT FORBUNDSSTYRET OM GODKJENNING

Norsk Breddefotballforening har nå sendt søknad til forbundsstyret i NFF om å bli godkjent som interesseorganisasjon. Vi har søkt om dette på linje med Norsk Toppfotball, Serieforeningen for kvinner, Norsk trenerforening, Norsk agentforening og Norsk supporterunion.   Søknaden vil bli behandlet på forbundsstyremøtet mot slutten av april.

Les mer →

En nettside fra Fjellvann