Drøbak-Frogn har helt rett

Drøbak-Frogn har helt rett i at noe må gjøres. Retningen norsk idrettsledelse har valgt og ukulturen som gjelder er både sørgelig og skadelig for lokal- og breddeidretten. http://www.vg.no/sport/idrettspolitikk/gjoer-opproer-mot-ledelsen-i-idretts-norge/a/23832877/    

Les mer →

Er idretten er en demokratisk organisasjon?

IDRETTENS LUKKEMUSKEL. -Idretten er en demokratisk organisasjon som skal styre seg selv, sa kulturminister Linda Helleland Hofstad i uken som gikk. Hun tar feil. Idretten er grunnleggende udemokratisk. Det er fravær av demokrati, og ikke manglende offentlighet rundt reiseregninger som er det største problemet. Men mer åpenhet er en nødvendig forutsetning for mer demokrati. Les […]

Les mer →

Medlemsoversikt fjernet fra hjemmesiden

Til alle våre medlemsklubber. Med bakgrunn i at NBF nå og også tidligere har mottatt tilbakemeldinger om at medlemsklubber har erfart å få negative kommentarer fra sentralt nivå for medlemskap i NBF, har vi funnet det riktig å ta ut medlemsoversikt fra vår web-side. Hvorvidt medlemsoversikt skal ligge på vår web-side ønsker vi at vi i fellesskap […]

Les mer →

Moms-glede

Gladsak fra KUDs nysaldering i statsråd. I nysalderingen av statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på 48,1 mill. kroner til kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringens forslag til tilleggsbevilgning betyr 100 % innvilgelse av alle de 407 godkjente søknadene i 2015. Dette har stor betydning for idrettslag som i utgangspunktet fikk store […]

Les mer →

Vi tar gjerne idrettsdebatten!

Breddeklubber og frivillige trenger og fortjener forutsigbare rammebetingelser. Etterslepet for spillemidler til idrettsanlegg øker dramatisk, med historisk toppnotering på 2,8 milliarder kroner. Etterslepet må forventes å passere 5 milliarder i 2020, dersom ingenting gjøres med dagens system og rammer. Store etterslep gir store renteregninger og utfordringer for lokalidretten. I tillegg er momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg urimelig […]

Les mer →

Den føydale idretten

Daglig leder i Fredrikstad Idrettsråd skriver: Den føydale idretten.   Når Idrettstinget settes, er det på sentralidrettens premisser. Det er hva som tjener Norges Idrettsforbund, særforbund og idrettskretser – ikke lokalidretten – som har fokus. http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Daglig-leder-i-Fredrikstad-Idrettsrad-skriver-Den-foydale-idretten-8044450.html  

Les mer →

Momskompensasjon til idrettsanlegg – status

Selv om regelen er blitt at etterslepet til idrettsanlegg øker, må vi si at det oppleves fortvilt og frustrerende at klubber som har bygd anlegg eller planlegger å bygge anlegg ikke bare står overfor et raskt voksende etterslep for spillemidler til anlegg, de må også forholde seg til en uforutsigbar ordning for momskompensasjon. Lotteritilsynet har […]

Les mer →

STATUS FOR NASJONALE RAMMEBETINGELSER OG DEN IDRETTSPOLITISKE VERDEN

Vi håper status etter sesongstart er bedre hos våre medlemsklubber enn status er for utviklingen av etterslep av spillemidler til idrettsanlegg. Siden forrige medlemsbrev er årets spillemiddelfordeling gjort og momskompensasjonssøknadene for anlegg er kommet inn. Vi dedikerer derfor dette medlemsbrevet spesielt til informasjon om dette. Rammebetingelsene på dette området har stor betydning for både kommuners […]

Les mer →

En nettside fra Fjellvann