Kulturdepartementets høring og høringsvar for endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.

Kulturdepartementets høring og høringsvar for endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-regelverk-om-merverdiavgiftskompensasjon-til-frivillige-organisasjoner/id2581626/     Høring om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner ble lagt ut fra Kulturdepartementet desember 2017, med høringsfrist 12. mars 2018. Ordningen er innenfor dagens regelverk innordnet slik at lønnskostnader inngår i kompensasjonsgrunnlaget, selv om det aldri har […]

Les mer →

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017  I NORSK BREDDEFOTBALLFORENING Årsmøtet i NBF vil bli avholdt på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen fredag 21. april med  oppstart kl.16:00. Forslag må være sendt inn innen 14.april til:  post@norskbreddefotball.no  

Les mer →

Hurra for Kulturministeren

  Hurra for Kulturministeren. Vi har merket oss innholdet i Kulturministerens skriv til Norges Idrettsforbund datert 09.12.16 om tilskudd til NIF for 2017. Det er all grunn til å berømme Kulturministeren for at det nå legges klare føringer overfor NIF om prioriteringer av idrettslagenes aktivitetstilbud fremfor drift av sentralforbund. For breddeklubber og lokalidretten er Kulturministerens […]

Les mer →

FORSLAG TIL FOTBALLTINGET 2017

Frivilligheten og lokalidretten forutsetter åpenhet. Forslag fremmet til fotballtinget av breddeklubber. Fotballtinget avvikles på Ullevaal 4. – 5. mars 2016. Klubber og fotballedere som påtaler den ukulturen som har utviklet seg i toppen av idrettshierarkiet fortjener honnør og en varm klapp på skulderen. NIFs manglende åpenhet for forvaltningen av idrettens felles ressurser svekker idrettens omdømme, […]

Les mer →

FORSLAG TIL FOTBALLTINGET 2017

Flest mulig – lengst mulig – best mulig.   Det er fra breddeklubber fremmet forslag til fotballtinget i mars om at posten «breddefotball» styrkes gjennom en opptrappingsplan over 3 år, fra dagens 10 % til 20 % i 2019. Breddeklubber står for rundt 90 % av fotballaktiviteten i Norge. NFFs budsjett- og regnskapspost «Breddefotball» utgjør […]

Les mer →

Bergens Tidende felt i Pressens Faglige Utvalg

Oppslagene som omhandlet NBF i Bergens Tidende i forbindelse med fotballtinget 2016 ble fra NBF påklaget til Pressens Faglige Utvalg. Pressens Faglige Utvalg har i møte 29.11.2016 behandlet NBFs klage med konklusjon: Bergens Tidende har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.4 i Vær Varsom-plakaten. Vær Varsom-plakaten pkt. 3.2 og 4.4.: 3.2. Vær kritisk […]

Les mer →

Drøbak-Frogn har helt rett

Drøbak-Frogn har helt rett i at noe må gjøres. Retningen norsk idrettsledelse har valgt og ukulturen som gjelder er både sørgelig og skadelig for lokal- og breddeidretten. http://www.vg.no/sport/idrettspolitikk/gjoer-opproer-mot-ledelsen-i-idretts-norge/a/23832877/    

Les mer →

Er idretten er en demokratisk organisasjon?

IDRETTENS LUKKEMUSKEL. -Idretten er en demokratisk organisasjon som skal styre seg selv, sa kulturminister Linda Helleland Hofstad i uken som gikk. Hun tar feil. Idretten er grunnleggende udemokratisk. Det er fravær av demokrati, og ikke manglende offentlighet rundt reiseregninger som er det største problemet. Men mer åpenhet er en nødvendig forutsetning for mer demokrati. Les […]

Les mer →

Medlemsoversikt fjernet fra hjemmesiden

Til alle våre medlemsklubber. Med bakgrunn i at NBF nå og også tidligere har mottatt tilbakemeldinger om at medlemsklubber har erfart å få negative kommentarer fra sentralt nivå for medlemskap i NBF, har vi funnet det riktig å ta ut medlemsoversikt fra vår web-side. Hvorvidt medlemsoversikt skal ligge på vår web-side ønsker vi at vi i fellesskap […]

Les mer →

En nettside fra Fjellvann